Voda 902 upotrebljava boce koje se mogu 100% reciklirati

            Na prvi pogled sve se vode čine jednake, no zapravo se međusobno dosta razlikuju. Prva i najvažnija razlika među različitim brandovima vode vidljiva je već na samom izvoru.  Na okus i učinak pojedinih voda utječe sadržaj minerala, elemenata u tragovima i...