Aida team d.o.o. ima svoje boce promocijske vode registrirane u

sustav povratne naknade i odvaja sva propisana davanja u FZOEU.

POVRATNA NAKNADA

U Hrvatskoj od 2005. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži obveznici su plaćanja naknade za ambalažni otpad. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ako niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na www.fzoeu.hr.

Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe. Tim modelom u 2014. godini ostvaren je povrat od 93,6 % komada boca i limenki u odnosu na prijavljene količine koje su u istoj godini stavljene na tržište. Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade FonduIz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. Iznosi troškova su određeni člankom 25. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 86/13). Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu. Povratna naknada za plastične boce iznosi 0,07€.